Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha -

Čo robí notár?

Dedičské konanie od 01.07.2016
Čo robí notár?

Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.

Notárskou činnosťou je
I. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

 • zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpne, darovacie a zámenné zmluvy, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva)
 • záložné zmluvy
 • nájomné zmluvy
 • zmluvy o zriadení a zrušení vecného bremena
 • dohody o zúžení a rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o výhrade jeho vzniku
 • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vyhlásenia povinných osôb podľa § 45 Exekučného poriadku (exekučné tituly)
 • právne úkony v obchodných veciach (zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, rozhodnutia jediného spoločníka a jediného akcionára) jediného
 • závety, listiny o vydedení a iné úkony pre prípad smrti alebo odvolanie týchto úkonov

II. osvedčovanie právne významných skutočností

 • osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • osvedčenie o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • osvedčenie o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • osvedčenie o protestácii zmeniek
 • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • osvedčenie o tom, že je niekto nažive
 • osvedčenie o vyhlásení o vydržaní
 • osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • osvedčenie o iných skutočnostiach

III. konanie vo veciach notárskych úschov

 • úschova závetu
 • úschova inej listiny, listinného cenného papiera
 • úschova peňazí
 • úschova hnuteľnej veci (ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku)

IV. konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
 • Notársky centrálny register závetov (NCRza)
 • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
 • Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
 • Notársky centrálny register listín (NCRls)

V. činnosť osvedčujúcej osoby podľa zákona č. 305/2013 Z. z.

Ak tak ustanoví Notársky poriadok alebo osobitný zákon, notár vykonáva aj ďalšie činnosti:
– konanie o dedičstve
– konanie o umorení listiny

Ak Notársky poriadok alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať aj funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám

 1. poskytovať právne rady,
 2. spisovať iné listiny,
 3. vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
 4. poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

zdroj: https://www.notar.sk/co-robi-notar/

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.