Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. júla 2019 nás nájdete na novej adrese v budove GBC I, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava. Ide o business centrum nachádzajúce sa cez cestu oproti nákupnému centru Avion a hneď vedľa NH Gate One Hotel.

Kontakt
Kontaktné údaje
Notársky úrad
JUDr. Ľubomír Vlha
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
GPS: 48.165454, 17.178221

sekretariat@notarvlha.sk
+421 2 5541 0767
+421 2 5556 4509
Úradné hodiny
Pondelok 8:00 – 18:00
Utorok 8:00 – 18:00
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 18:00
Piatok 8:00 – 18:00
Fakturačné údaje
IČO: 31783554
IČ DPH: SK 1020189445
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK63 3100 0000 0040 0064 8809
Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha - Aktuálne

Prehľadávať príspevky


Kategórie


Archív

Zákon o registri partner verejného sektora
Zákon o registri partner verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora, známy tiež ako tzv. „protischránkový zákon“ nadobudol účinnosť od 1.2.2017. Účelom zákona je zabezpečenie možnosti obchodovania so štátom a ďalšími zákonom stanovenými subjektmi len za splnenia predpokladu predchádzajúcej registrácie. Takýmto spôsobom dochádza k sprehľadneniu vlastníckej štruktúry daných subjektov až po konečných užívateľov výhod.

Viac...
Jednoduchá spoločnosť na akcie
Jednoduchá spoločnosť na akcie

Novela Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť 1.januára 2017, predstavuje rozšírenie okruhu obchodných spoločností. V súčasnosti tak okrem doteraz existujúcich druhov obchodných spoločností možno vyvíjať podnikateľskú činnosť prostredníctvom jednoduchej spoločnosti na akcie

Viac...
Dôstojnosť dedičského konania
Dôstojnosť dedičského konania

V konaní o dedičstve súd poverí notára, aby vo veci konal a rozhodoval. Na základe takéhoto poverenia následne notár vystupuje ako súdny komisár a všetky ním vydané rozhodnutia majú charakter súdnych rozhodnutí. V tejto súvislosti je i samotné dedičské konanie možno považovať vo svojej podstate za súdne konanie. S tým pre účastníkov dedičského konania súvisia rôzne povinnosti týkajúce sa zachovávania dôstojnosti takéhoto konania.

Viac...
Dedičské konanie od 01.07.2016
Dedičské konanie od 01.07.2016

Od 01.07.2016 nadobudli účinnosť tri procesné kódexy, ktoré svojím obsahom nahradili Občiansky súdny poriadok platný a účinný na území Slovenskej republiky vyše 50 rokov.

Viac...
Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní?
Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní?

Príslušnosť notára v dedičskom konaní je daná zákonom, a preto nie je možné, aby si dedič notára vybral sám. Výber notára nie je možný ani v prípade, že by sa o konkrétnom notárovi dohodli všetci dedičia. Jeho príslušnosť je závislá od súdu príslušného na konanie o dedičstve.

Viac...
Zastúpenie v dedičskom konaní
Zastúpenie v dedičskom konaní

Dedičské konanie je ovládané zásadou ústnosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby účastníci dedičského konania boli pri prejednávaní dedičstva prítomní osobne.

Viac...