Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha -

Založenie obchodnej spoločnosti

Dedičské konanie od 01.07.2016
Založenie obchodnej spoločnosti

Jednou z možností, ako si založiť spoločnosť a začať podnikať je obrátiť sa na notára.

Ak ste sa rozhodli podnikať a založiť si spoločnosť, môžete si všetko naštudovať sami, osloviť právnika alebo notára. Posledné dve možnosti sú ideáne, aby vás neprekvapilo nové nariadenie alebo zákon. 

Pri zakladaní niektorých druhov spoločností ako napríklad akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, účasť notára vyžaduje zákon. Pri iných spoločnostiach je to na zvážení zúčastnených. Notár na mieste overí totožnosť zakladajúcich osôb, čím sa bezpečnosť dohody oboch strán zvýši. Notár musí v prípade akýchkoľvek pochybností o totožnosti osoby vykonať ďalšie zisťovanie. Ak sa notárovi totožnosť overiť nepodarí, musí vyhotovenie notárskej zápisnice alebo autorizáciu zmluvy odmietnuť a spísať o tom záznam.

S notárom ušetríte

Všade a najmä v podnikaní platí: „Čas sú peniaze.“ V prípade, ak ste sa rozhodli nájsť si pri podnikaní partnera, to platí dvojnásobne. Potrebujete viac dokumentov, platí pre vás viac zákonov. Preto by ste sa  pri zakladaní spoločných podnikov mali poradiť s notárom, v ideálnom prípade založiť spoločnosť priamo u notára. Notár má skúsenosti a vie, s akými problémami sa podnikatelia najčastejšie stretávajú. Väčšinou ide len o formálne chyby, ktoré sú ľahko odstrániteľné, ale zápis do obchodného registra predĺžia. Notár vám poradí, aký typ podnikania je pre vás najvhodnejší: komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, či akciová spoločnosť.

O zápise do obchodného registra už nerozhoduje sudca v občianskom súdnom konaní, ale vyšší súdny úradník v rámci takzvanej inej činnosti súdov. Ten posudzuje len formálnu správnosť návrhu a tiež to, či podanie obsahuje všetky potrebné náležitosti. Registrové súdy sú povinné zapísať spoločnosť do obchodného registra do piatich pracovných dní od podania návrhu.

Žiadna súkromná listina neposkytuje rovnaké garancie a istoty pre účastníkov právnych vzťahov ako notárska zápisnica. Túto skutočnosť by ste mali zvážiť pri rozhodovaní s kým, na akom mieste a akým spôsobom budete riešiť svoje ďalšie možnosti založenia podnikateľskej činnosti.

Založenie, vznik a zmeny s.r.o.

Notár vám poskytne nasledovnú pomoc a poradenstvo:

 • poradenstvo pri zakladaní a zmene
 • vyhotovenie zakladateľskej listiny, zmluvy, zápisnice
 • pripraví dokumenty k založeniu alebo zmene pre živnostenský a obchodný register
 • vybaví úkony voči živnostenskému a obchodnému registru, ak je to potrebné
 • vybaví elektronické podanie žiadosti a bude vás v úkonoch zastupovať
 • prihlási s.r.o. na daň z príjmu alebo z pridanej hodnoty u správcu dane
 • poradenstvo pri zlučovaní
 • vypracovanie zmluvy o zlúčení a potrebnej dokumentácie
 • vykoná elektronické podanie na živnostenský a obchodný register
 • ohlási zmenu u správcu dane

Založenie, vznik a zmeny pri obchodných spoločnostiach a družstvách

Notár vám poskytne nasledovnú pomoc a poradenstvo:

 • poradenstvo pri zakladaní a zmene
 • vyhotovenie zakladateľskej listiny, zmluvy, zápisnice
 • pripraví dokumenty k založeniu alebo zmene pre živnostenský a obchodný register
 • vybaví úkony voči živnostenskému a obchodnému registru, ak je to potrebné
 • vybaví elektronické podanie žiadosti a bude vás v úkonoch zastupovať
 • prihlási s.r.o. na daň z príjmu alebo z pridanej hodnoty u správcu dane
 • poradenstvo pri zlučovaní
 • vypracovanie zmluvy o zlúčení a potrebnej dokumentácie
 • vykoná elektronické podanie na živnostenský a obchodný register
 • ohlási zmenu u správcu dane

Založenie, vznik a zmeny pri zahraničných právnických osobách

Notár vám poskytne pomoc a poradenstvo ak máte zahraničnú firmu a chcete podnikať na Slovensku. 

 • poradenstvo pri zakladaní a zmene
 • vyhotovenie listiny, zmluvy, zápisnice
 • zastupovanie pred príslušnými úradmi

Rozdelenie alebo zlúčenie a zmena právnej formy obchodných spoločností alebo družstiev

 

 • poradenstvo pri zakladaní a zmene
 • vyhotovenie listiny, zmluvy, zápisnice o rozdelení, zlúčení a zmene právnej formy
 • vykoná elektronické podanie na živnostenský a obchodný register
 • bude vás v úkonoch zastupovať
 • ohlási zmenu u správcu dane

Nadnárodné právne formy

 • poradenstvo pri zakladaní a zmene
 • vyhotovenie listiny, zmluvy, zápisnice
 • pripraví osvedčenie o splnení podmienok vo veci založenia, vzniku, zmeny, zmeny sídla
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.